Het City Innovation Platform

Wij creëren het netwerk voor slimme oplossingen met data. 

De visie achter het City Innovation Platform is 'functiescheiding', ofwel een knip tussen alle verschillende functies die met data te maken hebben. Als organisatie wil je keuzevrijheid en niet gebonden zijn aan één leverancier: je wilt met verschillende sensoren werken, zelf bepalen wie je inschakelt voor data-analyses en de data eenvoudig kunnen hergebruiken. Bovenal, je wilt grip op je data houden, zodat je zélf kunt bepalen wat ermee gebeurt en aan wie je het beschikbaar stelt. Het City Innovation Platform komt daar aan tegemoet. Wij verbinden aanbieders van data met vragers naar data. Op een veilige en betrouwbare manier. De eigenaar van de data blijft altijd in control. En als gebruiker van data krijg je een uitgebreide catalogus en hulpmiddelen om nieuwe oplossingen te maken met data.  Als onderdeel van het City Innovation Platform worden verschillende diensten geleverd, die een organisatie in elke fase van haar ontwikkeling kunnen ondersteunen. Deze diensten worden hieronder toegelicht. 

Dataplatform Civity

DATAPLATFORM

Dataplatform is onze oplossing om (open) data te verzamelen en op een eenvoudige manier te publiceren. Het is de enige oplossing die een betrouwbare clouddienst combineert met een actieve community. Dataplatform brengt deskundigen bij elkaar, ontwikkelt standaarden, deelt successen en verbindt overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Dataplatform biedt een laagdrempelige instap, waarbij u in uw eigen tempo kunt doorgroeien.

Datasafe van Civity

DATASAFE

Geen risico meer dat privacygevoelige data op straat komt te liggen. Met Datasafe biedt Civity een betrouwbare omgeving die voldoet aan alle informatiebeveiliging standaarden. Overheden en gemeenten kunnen hier hun gevoelige data op een veilige manier uitwisselen met bijvoorbeeld Jeugdzorg of woningbouwcorporaties of welke partij dan ook. Er kan tot op detailniveau worden aangegeven welke data, onder welke voorwaarden, voor wie beschikbaar is.

Slim Melden Civity

SLIM MELDEN

Slim Melden is een mooi en praktisch voorbeeld van wat Civity doet. Met de Slim Melden app. – als sluitstuk van ons werk – kan iedere burger de gemeente melden dat bijvoorbeeld een straatlantaarn het niet doet, een bushokje kapot is of een afvalbak overvol is. Het gehele proces ervóór (routering, open data, een open API waarvan iedereen gebruik kan maken, dashboard en aansluiting op het proces van uw organisatie) is wat we interessant vinden bij Civity. Dus dáár hebben we ons in verdiept. 

Dataplatform IoT Civity

DATAPLATFORM IoT

Met data uit sensoren kunnen efficiënte oplossingen gerealiseerd worden. Samen met sensorleveranciers en partners zorgt Civity dat data uit sensoren worden uitgelezen om vervolgens als open data beschikbaar te maken voor innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld het meten van de luchtkwaliteit, de beschikbaarheid van (invalide)parkeerplaatsen, de bezetting in een fietsenstalling of de hoogte van grondwaterstanden. De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Smart City Inzicht Civity

SMART CITY INZICHT

Open data inzichtelijk maken: dat hangt af van de doelgroep, welke zaken u wilt tonen en hoe u open data wilt presenteren. Kaarten, grafieken, vergelijkingen, heat maps: met data kunt u argumenten kracht bijzetten, verhalen verduidelijken en facts checken. Met Smart City Inzicht biedt Civity de tools om waardevolle inzichten uit uw data te halen via presentabele dashboards. Zo kunt u gerichter sturen op de voortgang.