Artikel Stedelijk Interieur Klimaat Adaptatie Model Civity

Het Stedelijk Interieur richt zich op het in beeld brengen van oplossingen in de openbare ruimte en de mensen die er gebruik van maken. De komende vier jaar staat het klimaat hoog op de agenda in de coalitieakkoorden.

In het vakblad van september presenteerde Civity haar Klimaat Adapatie Model. Het model is ontwikkeld om inzicht te geven in beleidsvorming door het combineren van gemeente data, publieke en open data. Dit gaat bijvoorbeeld over zonne-energie, Co2 uitstoot, wateroverlast en hitte-eilanden. Data uit verschillende bronnen maken het mogelijk om de langetermijndoelen van de gemeenten op het gebied van klimaat door te vertalen naar concrete actiepunten.

Lees in dit artikel hoe het Klimaat Adapatie Model werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Als je na het lezen van het artikel nog vragen hebt, neem dan contact op. Wij helpen je graag verder.