Artikel Gemeentelijke Open Data Monitor in OD

Het maandblad OD (Overheidsdocumentatie) geeft inzicht in actuele ontwikkelingen op gebied van documentaire informatievoorziening, automatisering, management en organisatie- en documentmanagement.

Het open-databeleid bestaat in Nederland bijna 10 jaar. Toch zijn er gemengde gevoelens over het succes. Een Gemeentelijke Open Data Monitor moet een nieuwe inpuls geven aan het beleid. Met de monitor wordt de voortgang van gemeenten met het beschikbaar stellen van de High Value Datasets inzichtelijk gemaakt. Zo wordt duidelijk waar aanvullende actie nodig is en welke gemeenten extra ondersteuning nodig hebben.

 

Als je na het lezen van het artikel nog vragen hebt, neem dan contact op. Wij helpen je graag verder.