Over Civity
Turning raw data into meaningful stories

Civity verbindt de aanbieders van (open) data op een veilige en betrouwbare manier met de vragers naar data zodat eenvoudig nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld om de dienstverlening of bedrijfsvoering van organisaties te verbeteren. Wij bieden hulpmiddelen, advies en ondersteuning om (open) data veilig en betrouwbaar te verzamelen, te beheren en te ontsluiten.

Civity gaat over de verbinding tussen “Citizen” en “City”. Wij zijn gefascineerd door de smart city en de mogelijkheden die data kunnen bieden bij het oplossen van stedelijke vraagstukken. Technologie maakt nieuwe toepassingen mogelijk, maar duurzame oplossingen ontstaan alleen als mensen echt betrokken zijn.

Wij maken graag concrete en slimme oplossingen met data. Om het melden van problemen makkelijker te maken, of door inzicht te geven in het functioneren van een stad met een smart city dashboard. De stedelijke vraagstukken staan centraal en co-creatie is het uitgangspunt.

Civity Netwerk

Arjen Hof

Piet Jan van Wier

Rob de Boer

Anke de Boer-van Genesen

Gil Hilário

Partners

Deloitte is samen met KPN een van de key partners in de ontwikkeling van Binnenstad Inzicht. Samen met Deloitte is de consulting en advies kant van het project bemiddeld. Daarnaast helpt Deloitte met de ontwikkeling van de 2.0 versie van het Dashboard met informatie over de binnensteden.

CommuniThings richt zich op het meten en verzamelen van informatie van connected objects. Bijvoorbeeld om betere mobiliteitsoplossingen te realiseren. De oplossingen van CommuniThings variëren van smart-parking tot grondwaterbeheer. CommuniThings biedt een open IoT platform, gebaseerd op FIWARE om sensordata om te zetten in waardevolle oplossingen voor de stad en haar inwoners. De kracht van het platform is dat het modulair en schaalbaar is, en ingezet kan worden voor een veelheid aan oplossingen.

Wunderkraut is een team van ervaren web experts. Zij bieden een breed scala Drupal solutions aan. Drupal is een open source Content Management Framework. Voor Dataplatform bouwt Wunderkraut de portal en de sites van de deelnemers.

Sensative levert een open en veilig platform (Yggio) voor onroerend goed. Het platform zorgt voor interoperabiliteit tussen apparaten en diensten en waarborgt de privacy van persoonlijke data door versleutelde uitwisseling van gegevens.  Yggio lost het probleem op van de hedendaagse ´point-to-point´ verbindingen, die zorgen voor data silo´s en hoge kosten voor het beheer van alle apparaten, materialen en diensten. ​Yggio geeft eigenaren en huurders controle over hun apparaten, voorzieningen en diensten in gebouwen.

KPN en Civity werken samen op het gebied van Datamanagement en smart cityprojecten. Dataplatform, de dienst van Civity en Data Services Hub, de oplossing van KPN sluiten naadloos op elkaar aan. Dat geldt ook voor de toepassing van (LoRa-)sensoren in smart city-oplossingen, bijvoorbeeld voor parkeeroplossingen, afvalinzameling en verlichting.

Munisense levert een beheerde infrastructuur voor het draadloos meten van een groot aantal onderwerpen. Van grondwaterstanden, geluidhinder, tot publieke verlichting. Munisense maakt het mogelijk om meetgegevens zeer snel en kosteneffectief in bedrijfssituaties te integreren. De omgevingsdata uit deze metingen, is beschikbaar via het platform van Civity.