Producten & diensten
Smart City InZicht

Meten is weten. Eén zin waar een wereld achter schuil gaat. Er is steeds meer data beschikbaar om de prestaties van steden en gemeenten te meten. Van het energieverbruik van gebouwen tot het aantal bezoekers van de binnenstad. Van woninginbraken tot de doorstroming op wegen. Met Smart City Inzicht biedt Civity een compleet stappenplan om waardevolle inzichten uit deze data te halen en te presenteren.

Digitalisering leidt tot een exponentiële groei van data: open data van overheden, data van sociale media en big data uit sensoren. Dit biedt mogelijkheden om beter te begrijpen hoe systemen in de stad interacteren, slimmer te sturen en de voortgang en realisatie van doelen te monitoren.

De hoeveelheid, diversiteit en ongelijksoortigheid van de data bemoeilijken het zien van verbanden en relaties. Burgers, ambtenaren en bedrijven krijgen moeilijk inzicht in de informatie die verstopt zit in de waardevolle data. Er is behoefte aan een eenvoudige manier om data te ontsluiten en een goede standaard om de prestaties van steden te tonen en te vergelijken. Dat doet Smart City InZicht: kant-en-klare dashboards, rapportages en analyses met combinaties van data in overzichtelijke kaarten, tabellen en grafieken.

Onze aanpak is uniek omdat wij kennis van stedelijke en informatieprocessen combineren met een iteratief ontwikkelproces. Wij bouwen voort op resultaten uit bestaande projecten en snel zichtbare resultaten kunnen laten zien. Voor ons staat een duurzame implementatie centraal, gebaseerd op een gestandaardiseerde data-infrastructuur. Met duidelijke beheerprocessen om standaarden, uniformiteit, vergelijkbaarheid, kwaliteit en updatefrequentie te waarborgen.

Smart City InZicht is een waardevol communicatiemiddel om de betrokkenheid en participatie van bewoners, ondernemers, en instellingen te stimuleren. Iedereen beschikt over informatie die begrijpelijk wordt gepresenteerd. Beleid en bijbehorende oplossingen kunnen onderbouwd worden met volledige, actuele en/of samenhangende data. Bovendien helpen indicatoren bij het monitoren van de realisatie. Het resultaat: effectieve én efficiënte maatregelen.

Smart City InZicht kan ook ingezet worden voor thema´s, zoals Binnenstad InZicht, Veiligheid InZicht, Duurzaamheid InZicht of Wijk InZicht. Dezelfde functionaliteit, dezelfde databronnen en dezelfde aanpak. Maar dan om één specifiek thema in beeld te brengen.

Een concreet voorbeeld: een middelgrote gemeente heeft beleid geformuleerd om de hoeveelheid afval te reduceren en hergebruik te stimuleren. Er bestaat een overzicht van alle ondergrondse afvalcontainers in de stad, maar niet bekend is hoeveel afval er per container wordt ingezameld. De inzameling is uitbesteed. De gemeente wil ook graag weten of er een relatie bestaat over de meldingen over zwerfvuil en volle containers. Zogenaamde “bijplaatsingen” (afval dat naast de container wordt geplaatst) komen regelmatig voor. Het KCC registreert alle meldingen openbare ruimte en ook die over zwerfafval. Helaas bevatten meldingen nog geen coördinaten, maar alleen adressen. Smart City InZicht koppelt de data over ondergrondse containers aan gegevens van de afvalinzamelaar en meldingen met de BAG (Basisadministratie Adressen- en Gebouwen), zodat alle informatie in samenhang in één dashboard kan worden getoond en de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

Smart City InZicht levert een stevig fundament om een datagedreven organisatie te worden. Een iteratieve aanpak, hergebruik van modules, co-creatie en duurzame aandacht voor data vormen daar voor de basis.