Producten & diensten
Slim Melden

Betere dienstverlening én efficiënter werken

Gemeenten beschikken over veel data, maar benutten die nog niet altijd optimaal om hun dienstverlening te verbeteren en hun eigen processen slimmer én eenvoudiger te maken. Vragen naar het nummer van een bushokje, het invullen van locatiegegevens of het selecteren van de juiste meldingscategorie: het stimuleert de betrokkenheid en participatie niet. Terwijl het meldingenproces eenvoudig te verbeteren is.

Slim Melden ontzorgt organisaties bij het stroomlijnen van meldingen – bijvoorbeeld over de openbare ruimte – en de afhandeling ervan. Daardoor hoeft de burger geen onnodige gegevens in te vullen en bespaart de gemeente tijd en geld bij de opvolging. De melding wordt direct goed geregistreerd, voorzien van alle bijbehorende gegevens. Slim Melden is én een handige app én een oplossing voor de integratie met systemen en processen.

Een betere dienstverlening richting de burger, meer inzicht en een geoptimaliseerde werkwijze; Slim Melden verbetert het gehele proces.

“In onze constante zoektocht naar slimme oplossingen voor dienstverlening kwamen we bij Slim Melden uit. Met deze toepassing maken we meldingen over de openbare ruimte eenvoudiger door onze eigen open data beter te gebruiken. Een mooi voorbeeld van win-win: eenvoudiger voor inwoners én efficiënter voor ons.”
Corrine van Veldhuisen, Programmamanager Publieksdienstverlening, gemeente Utrecht

Meldingen kunnen slimmer

Slim melden is een flexibele oplossing die aansluit op uw proces en werkwijze. Open en zeer gebruiksvriendelijk. Slim Melden onderscheidt zich van andere oplossingen door:

  • inzet van open data in de app voor makkelijker en nauwkeuriger melden;
  • geen algemene lijstjes, maar keuzevrijheid in meldingscategorieën;
  • dubbele meldingen te voorkomen;
  • een slimme routering waardoor de melding altijd op de juiste plek terechtkomt;
  • een open oplossing door het gebruik van de breed gedragen Open311-standaard;
  • het inzichtelijk maken van de voortgang voor zowel burger als organisatie door directe koppeling met zaak- of meldsysteem.

Signaleer je als burger bijvoorbeeld straatverlichting die het niet doet, dan maak je daar eenvoudig melding van met de app. Je hoeft je niet af te vragen welke organisatie of afdeling je wilt bereiken; dankzij de toepassing van open data komt de melding op de juiste plek terecht. De organisatie kan vervolgens die melding, voorzien van de juiste informatie, op efficiënte wijze oppakken en de melder heeft inzicht in de voortgang.

Betrokkenheid neemt toe

Ingewikkelde formulieren en dubbele meldingen zijn met Slim Melden verleden tijd. Want signaleer je als burger een volle afvalbak, een kapot bushokje of een defecte lantaarnpaal, dan zie je op het overzichtelijke scherm in één oogopslag of er al melding van is gemaakt. En omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, kun je ook een foto toevoegen. Iemand anders ziet dat er al melding is gedaan, de afhandelaar krijgt geen dubbele meldingen te verwerken én de betrokkenheid van burgers neemt toe, omdat ze hun stem kunnen uitbrengen om de urgentie van een probleem te benadrukken

Open standaard, geen lock in

Het gebruik van de Open311-standaard met de communicatielaag van Civity (zie onderstaand figuur) biedt een organisatie meer voordelen. Veel appbouwers kunnen bijvoorbeeld niet omgaan met de verschillende standaarden en vele koppelvlakken die worden gebruikt door zaaksystemen. Open311 zorgt dat een melding of bericht op de juiste manier wordt vertaald en goed wordt afgeleverd. Open 311 is breed geaccepteerd, dus ontwikkelaars kunnen direct aan de slag. De gemeente is zelfs niet afhankelijk van één specifieke app, maar kan het proces ook met anderen inrichten.

  Slim Melden is flexibel

Als dienst van Civity is Slim Melden eenvoudig te koppelen aan de datasets van Dataplatform, wat tal van nieuwe mogelijkheden en inzichten oplevert. Bovendien is Slim Melden uit te breiden met extra opties en diensten. Zo is de tool te gebruiken door beheerders die er ter plekke een melding mee kunnen afhandelen, kan het worden ingezet voor de bevordering van burgerparticipatie en zijn spelelementen toe te voegen om betrokkenheid te bevorderen. Civity denkt graag met je mee!

Meer weten of een demo zien? Neem gerust contact op. Ook kunt u hier de brochure downloaden.