Producten & diensten
Advisering (Open) Data strategie

Turning raw data into meaningful stories

Organisaties hebben steeds meer data tot hun beschikking en onderkennen dat data steeds belangrijker worden voor het maken van strategische keuzes. De uitdaging is om goede data te hebben en combinaties te maken die echt inzicht geven. Vanuit inzicht groeit strategie.

Civity helpt met data (en) strategie.

Data zijn in grote hoeveelheden beschikbaar en er komt steeds meer data bij. Voor overheden gaat het om eigen data, open data van derden en data van derden die niet per definitie vrijelijk voor uw organisatie beschikbaar is. Gebruiken van data voor beleidsvorming en /evaluatie vraagt een data strategie van u en uw organisatie. Immers, bij heel veel wat u doet komt data vrij en voordat u beleid maakt, gebruikt u data voor analyse van situaties en analyse van uitkomsten.

Een succesvolle data strategie vraagt kennis van overheidsbeleid, informatiestromen, beheerprocessen, data bronnen, samenwerking en informatiebeveiligingsbeleid.

Civity heeft kennis en expertise en kent de voorbeelden uit binnen- en buitenland die we inzetten. Wij zoeken naar verbinding en samenwerking, op die manier zijn we samen met onze opdrachtgevers in staat dit nieuwe terrein te ontginnen. Ons doel: data continu en in goede kwaliteit beschikbaar maken zodat u er iets mee kunt. Hoe ver dat “iets” gaat, kunnen we u helpen ontdekken.

Onze aanpak in hoofdlijnen:

  • Wij starten met een analyse van uw probleem en de aspecten die daarmee samen hangen;
  • Vervolgens kijken we naar partijen die betrokken zijn (stakeholders);
  • We brengen de data in kaart die kan helpen om de situatie beter te begrijpen;
  • We matchen de stakeholders en hun databehoefte en maken beschikbaarheid en eigenaarschap van data inzichtelijk;
  • We bepalen met u de prioriteiten;
  • De prioriteiten zijn de basis voor een strategisch plan gericht op concrete uitdagingen en beleidsterreinen die we ondersteund door data aan gaan pakken.

Wilt u meer weten? We maken graag kennis met u en uw uitdagingen.