Turning raw data into meaningful stories

Civity verbindt de aanbieders van (open) data op een veilige en betrouwbare manier met de vragers naar data zodat eenvoudig nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld om de dienstverlening of bedrijfsvoering van organisaties te verbeteren.

Blog
City Innovation Platform: De ‘nutsvoorziening’ voor datatoepassingen

Civity heeft zich de afgelopen jaren gericht op open data van overheden. Met Dataplatform is er een oplossing die het makkelijk maakt (open) data te verzamelen, op te slaan en te ontsluiten.
Civity werkt echter al enige tijd aan een breder platform: het City Innovation Platform. We houden ons bezig met data-logistiek en data-management in de breedste zin. In eerste instantie was dit dus gericht op overheden, omdat we zagen dat gemeenten tussen 2012 en 2014 individueel begonnen met het ontsluiten van open data op hun eigen website. Nu we een aantal jaar verder zijn willen wij graag met ons platform de data van andere (commerciële) dataleveranciers, zoals energiebedrijven, woningcorporaties en mobiliteitspartijen kunnen ontsluiten en aanbieden aan andere partijen, zoals bedrijven, ontwikkelaars, journalisten en inwoners.

Waarom we dit willen? Partijen hebben vaak verticale oplossingen: ze hangen bijvoorbeeld een sensor op, meten luchtkwaliteit en koppelen er een app. aan. Risico is dat een organisatie straks met 20 verticale oplossingen te maken heeft. Zo zijn cross-overs tussen die data heel moeilijk te maken, omdat die verschillende partijen zich elk hun data toe-eigenen. Onze filosofie is dat wij geen eigenaar zijn van de data en wij geen app’s en toepassingen maken. Daar zijn anderen beter in. Wij maken een ‘knip’ tussen de data die je hebt en de toepassing met die data. Het is onze core business om die data veilig te verzamelen, te bewaren en te ontsluiten. Zo zijn wij de ‘nutsvoorziening’ voor datatoepassingen. Op die manier bieden wij toegevoegde waarde.

Utrecht was de eerste gemeente die meedeed aan Dataplatform. Het concept is dat iedere gemeente kan aansluiten bij Dataplatform.nl en dat elke gemeente zijn eigen platform (Utrecht.dataplatform.nl, DenHaag.dataplatform.nl enzovoort), huisstijl en identiteit eraan kan koppelen. Dit begon met open data, maar je ziet dat er in toenemende mate real time data beschikbaar komen. Denk aan sensoren die luchtkwaliteitsgegevens sturen, grondwaterstanden doorgeven, detectielussen in de weg die verkeersstromen meten, en ga zo maar door. Internet of Things noemen we dat.

Onze focus ligt op de stad (City Innovation Platform) en de partijen die daar actief zijn, zoals energiebedrijven, woningcorporaties en aanpalende organisaties, die allemaal bezig zijn ‘slimmere’ steden te creëren. Wij willen intermediair zijn tussen aanbieders van data (partijen die een sensor hebben opgehangen voor luchtkwaliteit of de netbeheerder die het energienetwerk monitort) en nieuwe toepassingen, zoals een app die inzicht geeft in je energieverbruik of een dashboard die de luchtkwaliteit laat zien. De aanbieder van de data blijft eigenaar van de data en bepaalt dus ook wat ermee gebeurt en voor wie ze beschikbaar zijn.

Gemeenten stimuleren bedrijven om slimme oplossingen te maken. Zo zijn er die goed zijn in visualisaties, dashboards en apps. Dat is niet ons werk. Wij zorgen, als een soort nutsvoorziening, voor de onderliggende infrastructuur en logistiek. Dat vraagt om heel andere competenties. Wij willen juist die partijen daarmee ‘ontzorgen’. Wij haken op dit gebied aan bij afspraken en standaarden die Europees worden gemaakt. Wij zijn zelf aangesloten bij de Fiware Foundation, een Europees initiatief om een open innovatie-omgeving te creëren, en bij TM Forum, een organisatie die zicht richt op standaarden en op open API’s voor smart cities. Zo kunnen die partijen die hier gebruik van willen maken, dat op een veilige en gestandaardiseerde manier doen.

Omdat we een open innovatie-omgeving belangrijk vinden, werken we samen met Utrecht om eisen en spelregels te definiëren voor het City Innovation Platform. Die moeten leiden tot afspraken voor een gelijk speelveld voor alle partijen. We creëren een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking, waarin wij het platform leveren en Utrecht de eisen bepaalt. Als dat op de rit staat zijn deze afspraken ook zeer goed voor andere steden te gebruiken.

CIP
Het City Innovation Platform verbindt aanbieders van data en de nieuwe toepassingen op basis van deze data.